Kastamonu Besi Çiftliği 1994 yılında 10 adet sağmal ile kuruldu. Profesyonel olarak aile işletmesinin kuruluşu ise 1998 yılına dayanmaktadır. Almanya’dan 1998 yılında ithal edilen 130 adet gebe düve ile birlikte işletme 40 000m2 kurulu arazisinde 130 sağmal kapasitesi ve 6x2 sisteminde sağımhanesi ile beraber faaliyete başlamıştır.

Faaliyete başladığı yılda Türkiye’nin ilk chip’li hayvan kimlik tanımlama sistemi, bilgisayarlı sağım ünitesi, bireysel yemleme istasyonu ve modern hayvan barınaklarını bünyesinde barındıran bir örnek çiftlik haline geldi. 2005 yılında kurucularının yeniden yapılandırma kararı ile kurumsal kimliğine kavuştu.